Regulamin

REGULAMIN POBYTU GOŚCI
W AGROTURYSTYCE „NA UWIETRZU”
§ 1
1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku Gości na doby.
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia
następnego.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli
pokój jest wolny.
4. Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu lub sprzętu turystycznego w miejscu
wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.
§ 2
1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie
przedpłaty przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia.
Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu.
2. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego równoznaczne jest z
akceptacją regulaminu przez Gościa.
3. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem
terminu najmu. Pod warunkiem ze pokój nie został wynajęty innemu gościowi.
§ 3
1. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych
potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
2. W godzinach 22.00 do 7.00 w pokojach należy zachować ciszę.
3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba, że gość uzgodni
tę kwestię z gospodarzem.
§ 4
1. W trakcie pobytu sprzątanie pokoju odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do
sprzątnięcia pokoju udostępnia gospodarz.
2. Trzymanie zwierząt domowych w kwaterze bez uzgodnienia z gospodarzem jest zabronione.
§ 5
1. Gospodarz odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym,
przeznaczonym do tego miejscu, jeżeli szkoda w tych rzeczach nastąpiła z jego winy.
2. Gospodarz wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody
wyrządzone przez osoby trzecie.
3. Gość powinien powiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody w pokoju (posesji) lub o jej
stwierdzeniu.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia
pokoju i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które
Odpowiada(np. dzieci).
§ 6
1. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji, i związane z tym bezpieczeństwo
pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu,
które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
2. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, który powinien zwrócić w chwili
zakończenia pobytu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
3. Opłata za zamówiony, lecz niewykorzystany posiłek nie jest zwracana.
4. Osoby odwiedzające Gości zobowiązane są opuścić posesję do godziny 22.00
5. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego
niewyznaczonych
6. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie
gospodarze mają prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych
wcześniej opłat.
7. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących
regulaminu, prosząc szanownych Gości o jego przestrzeganie.

REGULAMIN REZERWACJI POKOI W AGROTURYSTYCE
„NA UWIETRZU” W JAWORZYNCE
Rezerwacji pokoi w agroturystyce dokonujemy telefonicznie pod nr. tel 606207853 oraz drogą mailową na adres : nauwietrzu@o2.pl
Rezerwacja winna być potwierdzona wpłatą opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % całości
świadczenia na konto: ING Bank Śląski o/Wisła Janina i Daniel Juroszek43-476 Jaworzynka 818
54 1050 1096 1000 0097 0906 7707
Termin wpłaty opłaty rezerwacyjnej ustala gospodarz. Pozostałą część należności za pobyt należy
uregulować po przyjeździe dokonując zameldowania.
Zwrot opłaty rezerwacyjnej możliwy jest do 20 dni przed terminem przyjazdu w całości, do 10 dni
w wysokości 50%. W późniejszym terminie wpłacona opłata rezerwacyjna przepada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *